چمپیون شیپ انگلیس (۱۳۹۶ - ۱۳۹۷)
بارنزلی ۱ - ۲ ایپسویچ
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰
پایان